DL Data logo

Varmuuskopiointi­palvelut

Varmuuskopiointi on riskinhallintaa; varautumista ja ennakointia mahdollisten tiedosto- sekä tiedonsiirtovirheiden ja datan tuhoutumisen varalle. Varmuuskopiointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että tärkeä tieto on kopioitu talteen yhteen tai mielellään useampaan eri paikkaan. Sen ansiosta voidaan olla varmoja siitä, että tärkeät tiedot ovat aina tallessa ja palautettavissa.

Me DL Datalla haluamme varmistaa, että tärkeät tietosi ja organisaation tärkeät asiakirjat ovat turvassa ja varmuuskopioituna. Sen vuoksi ylläpitämämme järjestelmät noudattavat standardoituja menetelmiä;

  • datasta on vähintään kolme kopiota
  • varmuuskopiot ovat vähintään kahdella eri alustalla tai tietovälineellä
  • vähintään yksi kopio on irti verkosta (ja kiinteistön ulkopuolella)

Etätuki

Palvelumme toimii Windows PC:llä, latamaalla linkin osoittaman tiedoston ja avaamalla sen.

Ruudulle aukeaa ikkuna, jossa on numerokoodi joka annetaan DL Datalle.

Pyydä tarjous