DL Data logo

Kopioitu vai
varmuuskopioitu tieto

Ovatko tiedostosi turvassa kun ne on tallennettu pilveen? Säilötkö tärkeitä sähköpostiviestejä omassa sähköpostilaatikossasi? Viedään ajatusmalli hieman pidemmälle; Säilytätkö saapuneita kirjeitä postilaatikossasi kadun varressa?
Vastaus näihin on selvä – en säilytä. Tätä ajatusmallia käyttäen, myöskään tärkeää digitaalista tietoa ei tulisi säilyttää edellä mainitulla tavalla.

Tiesitkö, että pilvipalvelut, kuten Microsoft 365 ja Google Workspace eivät vastaa tiedon säilymisestä palvelussa vaan ainoastaan palvelutuotteensa toimivuudesta?

Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa:
Kun tiedostosi on tallennettu pilveen, niiden kadotessa sieltä vastuu tiedostojen palautuksesta on ainoastaan sinulla itselläsi.

Varmuuskopiointi on riskinhallintaa; varautumista ja ennakointia mahdollisten tiedosto- sekä tiedonsiirtovirheiden ja tuhoutumisen varalle. Varmuuskopiointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että tärkeä tieto on kopioitu yhteen tai mielellään useampaan eri paikkaan. Sen ansiosta voidaan olla varmoja siitä, että tärkeät tiedot ovat aina tallessa ja palautettavissa.

Vastuu sinne ladatusta materiaalista on Microsoft 365-käyttäjällä itsellään. Se johtuu osittain siitä, että Microsoft 365-palvelun saavutettavuus on lähes jatkuvaa ja katkot palvelussa harvinaisia.

Virheistä opiksi

Kun jokin tiedosto on tallennettuna omalle tietokoneelle ja se on synkronoitu pilvipalveluun, tietokoneella tapahtuva muutos tai mahdollinen tiedostovirhe toteutuu myös pilvipalvelun tiedostolle. Sama ongelma voi tapahtua myös toisin päin, pilvessä korruptoitunut data siirtyy koneelle. Tämän vuoksi esimerkiksi pilveen tallennettuja tietoja ei tule kutsua varmuuskopioksi. Vahinkoja voi sattua monenlaisia, eikä sen tarvitse tapahtua kuin kerran. Yleisimpiä vahinkoja, jotka voidaan ehkäistä varmuuskopioinnilla, ovat:

  • Inhimillinen virhe, joku poistaa vahingossa pilveen synkronoidun tiedoston
  • Viruksen tai haittaohjelman aiheuttama tiedon tuhoutuminen tai poistaminen

Tiedon katoaminen huomataan keskimäärin vasta puolen vuoden jälkeen tapahtumasta, jos tämä data ei ole aktiivisessa käytössä. Näin ollen on mahdotonta saada sitä enää takaisin ilman käytössä ollutta varmuuskopiointia.

Standardoitua varmuuskopiointia 3-2-1

Me DL Datalla haluamme varmistaa, että tärkeät tietosi ja organisaation tärkeät asiakirjat ovat turvassa ja varmuuskopioitu. Sen vuoksi ylläpitämämme järjestelmät noudattavat standardoituja varmuuskopiointitapoja;

  • datasta on vähintään kolme kopiota
  • varmuuskopiot ovat vähintään kahdella eri alustalla tai tietovälineellä
  • vähintään yksi kopio on irti verkosta (ja kiinteistön ulkopuolella)

Näiden lisäksi tarkastelemme asiaa asiakkaan kanssa myös kriittisyysperiaatteella, kuinka kauan dataa säilötään missäkin varmistussijainnissa.

Voimme määrittää varmistuskäytännöt mihin tahansa järjestelmään – tietokoneet, työasemat ja palvelimet, virtuaaliset palvelimet, omat toimintaympäristöt sekä pilviympäristöt.

Kuinka palvelumme poikkeaa muista markkinoilla olevista ratkaisuista?

Esimerkiksi virtuaalipalvelimia tarkastellessa data voidaan saada talteen esimerkiksi automaattisesti kellotettuna. Seuraava iso kysymys kuuluukin, kuinka voidaan varmistua siitä, että data on luettavissa varmuuskopiosta. Kyllä, datakopio voi korruptoitua matkalla tai kohdesijainti voi vioittua.

Tähän meillä on lääke
Jokainen varmistuspiste ajetaan käyntiin eristetyssä ”hiekkalaatikossa” ja tälle varmistuspisteelle tehdään luku- ja palvelukohtaiset testaukset. Tämäkin automaattisesti. Ylläpitomme saa viestin varmistustyön suorituksesta ja tuloksen sen onnistumisesta. Näin ollen olemme jatkuvasti ajan tasalla asiakkaidemme tiedonvarmistuksesta.

Etätuki

Palvelumme toimii Windows PC:llä, latamaalla linkin osoittaman tiedoston ja avaamalla sen.

Ruudulle aukeaa ikkuna, jossa on numerokoodi joka annetaan DL Datalle.

Pyydä tarjous